Privacyverklaring & Cookies

Partyverhuur Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Partyverhuur Zwolle
Ohmstraat 10, 
8013 PZ  ZWOLLE
Nederland 
(038) 460 20 45
https://www.partyverhuurzwolle.nl

Yarno Schoorlemmer is de Functionaris Gegevensbescherming van Partyverhuur Zwolle.
Hij is te bereiken via info@partyverhuurzwolle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Partyverhuur Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

- IP-adres-

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@partyverhuurzwolle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Partyverhuur Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen, goederen te kunnen bezorgen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Partyverhuurzwolle volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Partyverhuur Zwolle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Partyverhuur Zwolle) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Partyverhuur Zwolle zal uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang als verplicht is gesteld door de wet, regelgeving of contractuele verplichtingen. Afhankelijk van het type informatie, geldt in de meeste situaties dat wij verplicht zijn de gegevens voor vijf tot zeven jaar te bewaren vanaf de datum dat wij niet langer onze diensten aanbieden aan u als klant.

Delen van persoonsgegevens met derden

Partyverhuur Zwolle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Partyverhuur Zwolle gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Partyverhuur Zwolle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Zo maken we gebruik van Google Analytics, maar hebben we het IP adres gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Zie: https://imu.nl/internet-marketing/analytics-anonimiseren-voor-avg/

Om onze site continu te kunnen verbeteren, maken we gebruik van Hotjar. Ook bij Hotjar worden gegevens anoniem verwerkt.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de "Facebook Pixel"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Youtube-dienst. Wij gebruiken deze dienst om u video's te tonen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Voor de verbetering van de gebruikerservaring op onze internetpagina’s maken wij gebruik van de software van Hotjar: http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa. Met deze software kunnen wij het gebruikersgedrag (muisbewegingen, klikken, invoer via het toetsenbord, scrollhoogte enz.) op onze internetpagina’s meten en analyseren. Voor dit doel worden cookies op eindapparatuur van de gebruiker geplaatst en kunnen gegevens van gebruikers, zoals browserinformatie, besturingssysteem en verblijfsduur op de pagina worden opgeslagen. Meer over de gegevensverwerking door Hotjar vindt u op http://www.hotjar.com/privacy. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van de diensten van Hotjar op https://www.hotjar.com/opt-out.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Partyverhuur Zwolle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@partyverhuurzwolle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rentpro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Partyverhuur Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@partyverhuurzwolle.nl. Partyverhuur Zwolle heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam www.rentpro.nl naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Partyverhuur Zwolle app

Informatie verzamelen en gebruiken

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze service, kunnen we van u vragen dat u ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt namelijk; Camera-toestemming. De informatie die we vragen, wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.